X
تبلیغات
رایتل

دانلود پایان نامه آماده

شبیه سازی موتور جریان مستقیم


پروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 9 فاز BLDC

پروژه-مدلسازی-و-شبیه-سازی-موتور-جریان-مستقیم-بدون-جاروبک-9-فاز-bldcموتورهای BLDC یک نوع خاص از موتورهای سنکرون می باشند. این مطلب به آن معناست که میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط استاتور و میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط روتور با فرکانسی واحد دوران می کنند.موتورهای BLDC فاقد پارامتری به نام لغزش، مشابه آنچه در موتورهای القایی مشاهده می شود هستند. موتورهای BLDC در ...دانلود فایل


موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC):

در نوع تغذیه سینوسی که در واقع ماشین سنکرون مغناطیس دائم [1](PMSM) می­باشد برای ایجاد شار سینوسی علاوه بر اینکه توزیع سیم­ پیچی فازهای استاتور سینوسی است، ولتاژ اعمالی به فازهای استاتور نیز سینوسی می­باشد. لذا دانستن مقدار لحظه­ای موقعیت روتور الزامی بوده و در نتیجه باید از Encoder های موقعیت دقیق استفاده نمود. مقدار گشتاور لحظه­ای در این نوع موتور بسیار صاف بوده و ریپل گشتاور ناچیز می­باشد.با این وجود ایجاد سیم­بندی سینوسی با پیچیدگی بیشتری همراه بوده و تعداد اتصالات داخلی بیشتری را می­طلبد.در مجموع ساخت استاتور با اتصالات سینوسی هزینه بیشتری را تحمیل می­نماید. این موتور به نام موتور BLACنیز شناخته می­شود [2].شکل 1-2، شکل موج ولتاژ ضد محرکه  یک موتور BLAC را نمایش می­دهد.
[1]- Permanent MagnetSychronous Motor

 فهرست مطالب:
1-1- مقدمه     
1-2- تعریف موتور PMBLDC      
1-3- تاریخچه و روند گسترش ماشین های PMBLDC      
1-4- ساختمان موتور  BLDC     
1-4-1- استاتور     
1-4-1-1- موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC)      
1-4-1-2- موتور BLDC با تغذیه ولتاژ ورودی ذوزنقه ای     
1-4-1-3- مقایسه موتور های بدون جاروبک با جریان آرمیچر سینوسی (BLAC) و مربعی (BLDC)     
1-4-2- روتور     
1-4-3- سنسورهای هال     
1-4-4- مواد مغناطیس دائم      
1-5- اصول عملکرد موتور BLDC       
1-5-1- تبیین مفهوم کموتاسیون در یک موتور کموتاتور dc      
1-5-2- کموتاسیون در موتور BLDC     
1-6- مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی     
1-7- مزایا و معایب موتورهای PMBLDC      
1-8- انواع توپولوژی های ماشین های BLDC     
1-8-1- تکنیک های اتصال آهنربا های دائم به روتور     
1-8-2- ساختارهای مختلف استاتور     
1-9- شبیه سازی موتور بدون جاروبک 9 فاز     
1-10 نتیجه گیری     
1-11- مراجع
فهرست اشکال
شکل 1- 1: استاتور یک موتور BLDC 
شکل 1- 2: شکل موج ولتاژ Back-EMF یک موتور BLDC سینوسی 
شکل 1- 3: شکل موج ولتاژ Back-EMF یک موتور BLDC ذوزنقه ای  
شکل 1- 4: الف) موتور نوع BLAC با آرایش سیم پیچی توزیع شده ب) موتور نوع BLDC با آرایش سیم پیچی متمرکز
شکل 1- 5: شکل موج جریان آرمیچر ماشین های بدون جاروبک الف) ماشین موج مربعی  ب) ماشین موج سینوسی
شکل 1- 6: پیکربندی های مختلف روتور در یک موتور مغناطیس دائم
شکل 1- 7: برش عرضی یک موتور BLDC 
شکل 1- 8: حلقه B-H ماده مغناطیس دائم 
شکل 1- 9: نمونه ای از مشخصات دمایی مواد مغناطیس دائم 
شکل 1- 10: مقطع ارضی از یک موتور کموتاسیون DC 
شکل 1- 11: منحنی های شار نشتی، نیروی ضد محرکه، گشتاور و جریان در یک موتور کموتاتور DC
شکل 1- 12: موتور DC اولیه با سه جزء کموتاتور و دو جاروبک 
شکل 1- 13: مدار اینورتر  PWM جهت استفاده در موتورهای BLDC 
شکل 1- 14: تغییرات سیگنال های اثر هال، ولتاژ ضد محرکه، گشتاور خروجی و جریان فازها در یک موتور BLDC 
شکل 1- 15: ترتیب تحریک سیم پیچ ها با توجه به سنسورهای هال یک موتور BLDC 
شکل 1- 16:  نمای دو بعدی از موتور BLDC و اجزای آن الف) نوع روتور بیرونی ب) نوع روتور درونی
شکل 1- 17:  آهنرباهای مغناطیس دائم روی سطح روتور آهنی 
شکل 1- 18: آهنرباهای مغناطیس دائم نصب شده روی سطح بیرونی روتور
شکل 1- 19: سه روش نصب آهنربا روی سطح خارجی روتور
شکل 1- 20: آهنرباهای مغناطیس دائم نصب شده روی سطح درونی روتور
شکل 1- 21: الف) روتور مغناطیس دائم درونی محیطی ب) روتور مغناطیس دائم درونی شعاعی
شکل 1- 22: موتور BLDC با ساختارهای استاتور مختلف
شکل 1- 23: موتور BLDC با ساختار استاتور بدون شیار و سیم پیچی آن
شکل 1- 24: موتور BLDC با ساختار استاتور بدون شیار با سیم پیچی مارپیچی (ترویدال) 
شکل 1- 25: موتور BLDC الف) ساختار شار محوری ب) ساختار شار شعاعی
شکل 1- 26: نمونه ای از یک موتور تکفاز BLDC 4 قطب 
شکل 1- 27: نمونه ای از یک موتور BLDC خطی 
شکل 1- 28: اجزای مختلف موتور BLDC خطی الف) نمای سه بعدی ب) نمای دو بعدی
شکل 1- 29: موتور BLDC دو استوانه ای واجزای آن
شکل 1- 30: شمای کلی شبیه سازی شده در محیط سیمولینک متلب
شکل 1- 31: بلوک مربوط به تولید نیروی ضد محرکه
شکل 1- 32: بلوک مربوط به تولید و تغییر گشتاور
شکل 1- 33: تغییرات توان الکترومغناطیسی فاصله هوایی تحت شرایط بارزدایی
شکل 1- 34: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی فاصله هوایی تحت شرایط بارزدایی
شکل 1- 35: تغییرات سرعت محور تحت شرایط بارزدایی
شکل 1- 36: تغییرات جریان آرمیچر تحت شرایط نرمال
شکل 1- 37: تغییرات ولتاژ ترمینال تحت شرایط نرمال
شکل 1- 38: تغییرات ولتاژ ضد محرکه تحت شرایط نرمال
فهرست جداول
جدول 1- 1: مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی

پروژه بررسی و شبیه سازی درایو موتور

پروژه بررسی و شبیه سازی درایو موتور القایی و رفتار آن تحت شرایط کاهش ولتاژ

پروژه-بررسی-و-شبیه-سازی-درایو-موتور-القایی-و-رفتار-آن-تحت-شرایط-کاهش-ولتاژپروژه بررسی و شبیه سازی درایو موتور القایی و رفتارآن تحت شرایط کاهش ولتاژ، شامل: فصل اول: مقدمه، فصل دوم: موتورهای الکتریکی، فصل سوم: اصول اولیه موتور القایی سه فاز، فصل چهارم: کنترل کننده های دور موتور، فصل پنجم: کنترل موتور القایی به روش برداری FOC، فصل ششم: شبیه سازی، فصل هفتم: نتیجه گیریدانلود فایل


بخشی از مقدمه:
در اغلب بخش­های صنعتی، انرژی الکتریکی از مهمترین منابع انرژی به شمار می­رود. امروزه در صنعت، ماشین­های متفاوت و با سرعت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که موارد قابل ذکر عبارتند از: ماشین برش فلزات، جرثقیل الکتریکی، ماشینهای مربوط به حمل و نقل و انواع مختلف وسایل چاپ، معدن ذغال سنگ و صنایع دیگر .برای مثال در چرخاننده الکتریکی در ماشین برش فلزات، سرعت سیستم می­باید مطابق با نوع کار، فلز و کیفیت نوع برش و اندازه قطعه مورد نظر، قابل تنظیم باشد. از آنجا که موتورهای الکتریکی مصرف­کننده اصلی انرژی در کارخانجات صنعتی هستند، لذا بهینه­سازی مصرف در این موتورها به عنوان گزینه­ای اساسی در ارتباط با صرفه جویی انرژی، قابل بررسی می­باشد. در کلیه ماشین آلات ذکر شده، چرخاننده باید مجهز به کنترل سرعت باشد تا بتواند کمیت تولید زیاد، شرایط کار مطلوب و کیفیت محصول خوب باشد. توسط کنترل سرعت می توان سرعت چرخاننده را به میزان مورد نیاز جهت انجام مراحل کار تغییر داد. مفهوم کنترل سرعت یا تنظیم نباید شامل تغییر طبیعی در هنگام اخذ بار شود. تغییر سرعت مورد نیاز در روی موتور چرخاننده و یا عنصر مرتبط به موتور چرخاننده انجام می­گیرد، که ممکن است این عمل با دست توسط اپراتور و یا به طور اتوماتیک توسط وسایل کنترل انجام گیرد. امروزه تنظیم سرعت توسط مدار الکتریکی توسعه یافته و از نظر اقتصادی و نتایج حاصله بر کنترل مکانیکی ارجعیت دارد.
یکی از راه­های فوق ­العاده مؤثر در کاهش مصرف این تجهیزات، استفاده از درایو یا کنترل کننده­های دور موتور است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه    
فصل دوم: موتورهای الکتریکی
فصل سوم: اصول اولیه موتور القایی سه فاز    
      3-1- ساختمان موتورهای سه فاز    
          3-1-1- استاتور    
          3-1-2- روتور    
              3-1-2-1- روتور قفس سنجابی    
              3-1-2-2- روتور سیم بندی شده    
      3-2- تئوری ماشین های سه فاز  
      3-3- راه اندازی    
      3-4- کنترل سرعت    
فصل چهارم: کنترل کننده های دور موتور
     4-1- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور
     4-2- بخشی از کاربری درایوهای موتور AC و DC 
     4-3-کلیات
     4-4- ساختمان قسمت قدرت درایوهای  AC
     4-5-کنترل برداری
فصل پنجم: کنترل موتور القایی به روش برداری FOC    
      5-1- مبانی الگوریتم کنترل برداری به روش FOC با سنسور موقعیت    
      5-2- بخش قدرت    
فصل ششم: شبیه سازی    
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات    
منابع و مآخذ

سمینار مقایسه پروفایل اسید های آمینه ضروری

سمینار مقایسه پروفایل اسید های آمینه ضروری و اسیدهای چرب در فیله ماهیان زنده و فراوری شده

سمینار-مقایسه-پروفایل-اسید-های-آمینه-ضروری-و-اسیدهای-چرب-در-فیله-ماهیان-زنده-و-فراوری-شدهچکیده: ماهی یکی از مهمترین منابع تامین غذای انسانی است که سرشار از مواد غذایی مختلفی همچون ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب و .... است (Kim and Lall, 2000) ماهی هم به صورت تازه مصرف می گردد و هم به انواعی از روشها همچون کنسرو کردن، منجمد نمودن، دودی کردن، خشک کردن، نمک سود ...دانلود فایل


چکیده:
ماهی یکی از مهمترین منابع تامین غذای انسانی است که سرشار از مواد غذایی مختلفی همچون ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب و .... است (Kim and Lall, 2000)
ماهی هم به صورت تازه مصرف می گردد و هم به انواعی از روشها همچون کنسرو کردن، منجمد نمودن، دودی کردن، خشک کردن، نمک سود کردن و ... ، فراوری شده مورد استفاده قرار می گیرد (Peng et al., 2013; Arannilewa et al., 2005; Taheri et al., 2012). کسب دانش و شناخت از طبیعت شیمیایی اسیدهای چرب و اسیدهای امینه ماهی و تغییرات آنها در طی فرایند عمل آوری،جهت توسعه محصولات شیلاتی و ارزیابی ارزش تغذیه ای این اسیدها، امری مهم است. طی فراوری ماهی، برخی تغییرات سودمند و برخی تغییرات نامطلوب در پروفایل اسیدهای چرب و آمینه ایجاد می گردد که عمدتا ناشی از تاثیر دما، خروج آب از عضله ماهی (در اثر خشک شدن و تبخیر آب یا ورود و نفوذ نمک) و به همراه آن ترکیبات مغذی داخل بدن ماهی و ... هستند (Peng et al., 2013; Arannilewa et al., 2005; Taheri et al., 2012).
در این مجال تلاش شده تا با کسب شناخت از اسیدهای امینه و اسیدهای چرب بدن ماهی، و نیز روشهای مختلف فراوری، تغییرات ناشی از تاثیر روند فراوری بر روی پروفایل اسیدهای چرب و آمینه و دلایل انها با مرور مقالات مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بررسی و جمع آوری گردد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
1-2- اسیدهای چرب
1-3- اسیدهای آمینه
1-4- تغییرات ایجاد شده در ترکیب ماهی،  پس از فراوری
فصل دوم: انواع روشهای فراوری ماهی و تاثیر آن بر روی پروفایل اسیدهای امینه و اسیدهای چرب ماهی
2-1- اثر انجماد و سرما بر  روی کیفیت ماهی
2-2- اثر کنسرو نمودن و حرارت بر کیفیت ماهی
2-3- اثر نمک سود کردن بر روی کیفیت ماهی
2-4- اثر دودی کردن بر کیفیت ماهی
2-5- اثر خشک کردن بر کیفیت ماهی
فصل سوم: سابقه و پیشینه تحقیق
3-1- تحقیقات انجام شده در رابطه با تغییرات اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ماهی و فراورده های ماهی
3-2- نتیجه گیری
منابع 

سمینار بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده


سمینار بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی دولت

سمینار-بررسی-تاثیر-مالیات-برارزش-افزوده-در-روند-درآمدهای-مالیاتی-دولتمخارج روزافزون دولتها برای انجام‏ وظایفی همچون تخصیص منابع، توزیع‏ عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش‏ اشتغال و... منابع درآمدی گوناگون و در عین‏ حال باثباتی را می‌طلبد، درآمدهای دولتها معمولا به دو گروه‏ درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم‏ می‏شود تجربه کشورهایی که دارای سیستم‏ مالیاتی کارآمد هستند،دانلود فایل


چکیده:
مخارج روزافزون دولتها برای انجام‏ وظایفی همچون تخصیص منابع، توزیع‏ عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش‏ اشتغال و... منابع درآمدی گوناگون و در عین‏ حال باثباتی را می‌طلبد، درآمدهای دولتها معمولا به دو گروه‏ درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم‏ می‏شود تجربه کشورهایی که دارای سیستم‏ مالیاتی کارآمد هستند، نشان داده است که‏ بالا بودن سهم منابع مالیاتی به منابع غیر مالیاتی از آثار نامطلوب اقتصادی تا حد بسیار زیادی جلوگیری کرده و درآمد باثباتی‏ برای دولتها فراهم می‏سازد. رشد درآمدهای مالیاتی ایران در سال‌‌های اخیر به طور عمده در بخش مالیات‌‌های مستقیم حقوق و عوارض گمرکی بوده است و با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که به مالیات در گذشته توجه کمی شده است در این راستا مالیات برارزش افزوده‏ به‏ عنوان یکی از سیستم‏های مطرح طی دو دهه‏ اخیر،مورد توجه ویژه‏ای قرار گرفته است. در بین انواع مالیات‌‌های موجود نیز یکی از بهترین روش‌‌های اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات برارزش افزوده‏ بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینه‌های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت‌ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات برارزش افزوده‏  است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در مالیات برارزش افزوده‏ است.
فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
3. انواع مالیات بر ارزش افزوده
4. مروری بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
5. هدف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده
6. مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7. دلایل معرفی و نقش مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی
8. جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی دولت
9. آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده
10. عملکرد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
11. نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و مراجع

مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی


مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)

مقاله-نهاد-ناظر-بر-قانون-اساسی-(مطالعه-تطبیقی-در-ایران-و-فرانسه)این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.دانلود فایل


چکیده:
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

مقدمه:
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.


1 2 3 4 5 ... 9 >>