X
تبلیغات
رایتل

دانلود پایان نامه آماده

پایان نامه بررسی و تبیین انواع بحران و مدیریت بحران

پایان نامه بررسی و تبیین انواع بحران و مدیریت بحرانپایان نامه بررسی و تبیین انواع بحران و مدیریت بحراندسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 128 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 98 


پایان نامه بررسی و تبیین انواع بحران و مدیریت بحران در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:

«ریشه واژه ی «Crisis» از کلمه یونانی «krinein»به معنی نقطه عطف «Turning point»به خصوص درمورد بیماری است و همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی – اقتصادی است، درعین حال، بحران به عنوان نقطه ی حساس «critical point» تلقی می شود که درنهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد، مانند مرگ و زندگی – دشمنی و دوستی- تعادل یا ناپایداری درروابط بین کشورها و …»

«حادثه ای که به طور طبیعی و یاتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید»

«اصولاٌ بحران وضعتی است که طی آن روش های معمول و متداول مواجهه با مشکلات و مسائل فاقد کارآیی باشند.»

  • «ازدید سیستمیک یک بحران عبارتند از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آنرا به هم می زند»
  • «واقعه پیش بینی نشده است که به دلیل اضطراب وفوریت باید موردتوجه فوری قرارگیرد، زیرا، عدم توجه ورسیدگی بلافاصله به آن، موجب وخیم تر شدن اوضاع می شود.»
  • «بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.»

1-1-1: انواع بحران

کارشناسان مدیریت بحران انواع بحران ها را به صورت های زیر دسته بندی و تعریف کرده اند: یکی از این دسته بندیها به صورت نموداری است که محور افقی آن، بحران های داخلی و خارجی را ازهم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را ازحیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن دربرابر اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک میکند. به این ترتیب 4 وضعیت کلی در این نمودار دیده میشود که برای هر وضعیت کلی نمونه هایی ذکر شده اند:همانطور که درنمودار فوق دیده می شود، سوانح طبیعی ازجمله زمین لرزه در وضعیت بحران های فنی – اقتصادی خارجی قرار دارند. که این نوع بحران دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

«دردسته بندی دیگری محققان چهار نوع بلایا را شناسایی نموده اند:»

الف) طبیعی : مانند زلزله – سیل –طوفان – آتشفشان – خشکسالی –موج های دریایی ناشی از زلزله – گردبادهایی استوایی-شکاف زمین – آتش سوزی طبیعی جنگل ها و بیشه ها

ب) انسانی: مانند جنگ-شورش های اجتماعی

ج)تکنولوژی : مانند انفجار نیروگاه های اتمی

د) اکولوژی : مانند آلودگی های وسیع کره زمین و آلودگی های جوی ومحیط زیست»

«با توجه به دسته بندی بالا، بلایای طبیعی همانند بحران هایی که توسط خود انسان ایجاد می شوند باعث ایجاد تلفات انسانی، خسارت های اقتصادی و اجتماعی میگردند و از این بابت صدمات قابل توجهی را –محیط زیست وارد می سازند. بشر درطول سالیان متمادی تا حدودی آموخته است که چگونه بابحران های طبیعی روبرو گردد، اماخطرات این گونه بحران ها همواره جوامع انسانی تهدید نموده و صدمات و خسارت های عمده ای را در مواقع بروز به این جوامع تحمیل می نمایند.»

+ منبع: . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، 1379،ص 10و 11

1-1-2: آثار وخصوصیات بحران

تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از بحران های مختلف با توجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیران مسئول بحران ها می باشد، زیرابا انجام چنین بررسی هایی می توان بسیاری از نیازهای لازم وضروری مطرح درمواقع بروز بحران را ازقبل مورد شناسایی قرارداده و تشریح نموده و این امر، به خصوص دررابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز دربخش های «امدادرسانی» و «بهبودی» دارای اهمیت به سزایی می باشد.

«به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را میتوان درسه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف- سطح جهانی: تازمانی که پیش گیری های لازم و ضروری درموردبروز بحران ها و کاهش اثرات مخرب آن ها در سطح جهانی به حد متعادف و قابل قبولی نرسد، اثرات ناشی از بحران ها کماکان زندگی بشر و جوامع را تحت الشعاع قرار خواهد داد»

ب«سطح ملی: اثرات بحران دراین بخش – بصورت های زیر است:

  • ازدست رفتن دارایی های موجودملی به صورت های مختلف
  • تخصیص دادن منابع و عزم ملی جهت بهبودی و بازسازی اوضاع و شرایط پس از وقوع بحران به جای تخصیص دادن منابع ملی جهت توسعه ی اقتصاد ملی.

درواقع کشورها نیاز مبرمی جهت تهیه و تنظیم طرح های جامع مدیریت بحران درچارچوب کلی سیستم مدیریت بحران به منظور مقابله با هرگونه خطرات ناشی از بحران های مختلف را دارند»

ج- مدیریت عملی بحران : درمجموع به بررسی منابع موجود و نیازهای واقعی اجرایی مدیریت درشرایط بحرانی و در سطوح مختلف دولت پرداخته و با توجه به محدودیت منابع و همچنین به منظور جلوگیری از تشکیلات و سازماندهی اضافی، بهترین راه حل های ممکن را ارایه می نماید.»

به طور ساده تر بحران ها اثرات عمومی خود را به صورت زیر نشان می دهند:

فوت، آسیب دیدگی ، خسارت وازدست دادن دارایی، خسارت و نابودی مواد و محصولات غذایی، قطع جریان تولید، قطع روند عادی زندگی، نابودی وضعیت معیشتی، قطع روند عادی ارایه ی سرویس های ضروری، خسارت دیدن تاسیسات زیربنایی و سیستم های دولتی، خسارت اقتصادی درسطح ملی، اثرات ثانویه ی روانی واجتماعی.

1-1-3:بحران زلزله

«فشارهای درونی زمین گاه با ایجاد نیروهای داخلی، با آزادسازی انرژی ناشی از فشار دو صفحه از پوسته همراه است که سبب بروز زلزله می شود.»

«زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که به علت لرزش های شدید ناشی از حرکات صفحات تکنوتیکی رخ داده و در زمین ایجاد گسستگی و گسل می نماید»

زلزله هارا برحسب بزرگی (M) و شدت (I)آنها که دو معیار هستند، بیان می دارند. بزرگی زلزله معیاری است که قدرت یک زلزله یا انرژی یاانرژِی آزاد شده ناشی از آن راکه توسط دستگاههای لرزه نگاری اندازه گیری میشود نشان میدهد. شدت زلزله معیاری است جهت تعیین میزان یک زلزله بریک محل خاص که براساس تاثیرات مشهود زلزله برمردم، ساختمان ها و سطح زمین تعیین میگردد. معیار اخیر مبنای اصلی جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری درامر مدیریت بحران به شمار می رود.زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی درپی ندارد، آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد، عدم پیش گیری از تاثیر آن وعدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن و مشخصات کالبدی و عملکردی سکونت گاه است که باعث ایجاد آسب پذیری و اثرات زیانبارشده و تاثیر سوانح و جامعه را تشدید می کند. به هرصورت مادامی که عدم خسارت زا و بحران ساز آن باشیم. چنین عواقبی براثر وجود آسب پذیری درابعاد مختلف مربوط به زندگی بشر پدید می آیند که بررسی و شناسایی آن ها، مدیریت بحران را کاهش ابعاد خطر رهنمون خواهد ساخت. «اثرات ناشی از زمین لرزه خود را به صورت آسیب های جانی، مالی و اجتماعی نمایان کرده و آثار ناهنجار حاصله وعدم مقابله با آنها بحران زمین لرزه را ایجاد می کند.دراین راستا می توان به تاثیر آن برانسان ها، جامعه، برزیستگاه انسان ها وجوامع انسانی اشاره کرد»

اثرات آن برانسان و جامعه بصورت اضطراب از مرگ و تاثیر آن برروحیه کاری است که منجر به بروز واکنش های هیجانی شدید دربرابر حوادث عادی زندگی می شود. تاثیراصلی زلزله برزیستگاه انسان،شامل ابعاد فیزیکی می شود. بحران خود را به مشکل ازبین رفتن یا صدمه وارد آمدن بر تاسیسات زیر بنایی شامل گازرسانی، برق، آب، ارتباطات و حمل و نقل نشان می دهد و درنهایت اثر آن به جوامع انسانی فراتر رفته و در مشکل های مختلف عدم کارایی اقتصادی محل آسیب دیده، جابجا شدن جمعیت و افزایش مهاجرت ها وغیره ظاهر می شود.

1-1-3-1: ماهیت بحران زلزله

«به منظور شناخت ماهیت مطالعات واهداف برنامه ریزی مدیریت بحران ابتدا باید به بررسی اجمالی ماهیت بحران ناشی از وقوع زلزله و مجموعه عواملی که زلزله را ازیک لرزش طبیعی زمین به یک بحران فراگیرملی تبدیل می کند پرداخت، که بصورت مولفه هایی از زیر بیان می شود:

الف- غیر قابل پیش بینی بودن زمان وقوع و شدت زلزله ووقوع غافلگیرانه ی آن و عدم تطابق اورگانیک سازه های موجود جهت مقاومت دربرابر آن

ب- غیر مستمر بودن وقوع زلزله و عدم وجود دوره ی زمانی منظم برای وقوع آن

ج- وسعت منطقه ی آسیب پذیر و گسترش آن درفاصله زمانی بسیارکوتاه

د- تعداد و تنوع تظاهر طبیعی زلزله دراشکال مختلف: شکست زمین، لغزش زمین، سقوط سنگ درمناطق کوهستانی، آبگونی زمین و…

ه- تعداد و تنوع تظاهر بحران ناشی از وقوع زلزله به صورت های تخریب ابنیه و تاسیسات زیرساختی، آتش سوزی و انفجار، مشکلات بهداشتی، ناامنی اجتماعی و …

و- گسترش زنجیره ای بحران از وضعیت ساده به پیچیده درتمامی عرصه های حیات اجتماعی جامعه»

1-2: مدیریت بحران

بشراز ابتدا به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی وقوع پدیده های طبیعی و به دنبال آن به وجود آمدن بحران های ناشی از آن ها را جز سرنوشت وتقدیر خود می پنداشت و درنهایت مغلوب این بحران ها (بلایا) می شد. با گذشت زمان و پابرجا بودن بحران های طبیعی و افزایش خسارت های ناشی از آنها، با پیشرفت علم و دانش بحران های که به چاره جویی درجهت کم رنگ کردن و کاهش اثرات مخرب ناشی از این مشکل برآید. و به تدریج روش های کنترل، مهار و حتی پیش بینی آن برافق ذهن انسان پدیدار گشت. به گونه که رشته وعلم نوینی درمدیریت تحت عنوان مدیریت بحران برای توسعه ی ایمنی و آمادگی درمقابل سوانح مطرح شد. تعاریف متعددی از مفهوم مدیریت بحران موجود است که هم اکنون دراین تحقیق به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم:

 


قیمت : 9,800 تومان

پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پایان نامه بررسی و تبیین انواع بحران و مدیریت بحران , پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران بحران ,مدیریت بحران تبیین انواع بحران انواع بحران

پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری

پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری

پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاریدسته: تربیت بدنی 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 3318 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 88 

استخوان بندی محوری شامل استخوان های جمجه (سرو صورت ) ، ستون مهره ، دنده ها و جناغ سینه است استخوان بندی ضمیمه ای از ضمایم یا اندام های فوقانی و تحتانی ، کمربندشانه ای و کمربند لگنی ساخته شده است

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

مبانی حرکت شناسی ساختاری

اهداف :

1.بازنگری ساختمان دستگاه های عضلانی و اسکلتی بدن انسان

2.بازنگری و فهم اصطلاحات علمی و تخصصی مورد استفاده برای توصیف موقعیت ها ، وضعیت های مرجع و راهنمایی های تشریحی اندام های مختلف بدن انسان

3.بازنگری سطوح حرکتی و محورها ی چرخشی مربوط به آن ها در رابطه با حرکات  بدن انسان

4.توصیف و فهم انواع مختلف استخوان ها و مفاصل بدن انسان و ویژگی های هر یک

5.توصیف ونمایش حرکات مفصل

6.یادگیری و فهم انواع مختلف انقباضات عضلانی و چگونگی نقش عضلات در حرکت مفصل

 

زمانی که سطوح مفصلی تحت فشار نباشند (یا به عبارت دیگر، هنگامی که سطوح مفصلی در حالت استراحت باشد.) غضروف هیالین به ارامی مقدار کمی از مایع سینوویال را جذب می کند تا به هنگام متحمل شدن وزن بدن و فشار به آرامی آن را ترشح کند. بعلاوه، بین سطوح مفصلی از مفاصل متحرک بدن، یک دیسک یا صفحه لیفی غضروفی نیز وجود دارد.

 

عناوین اسلایدها

اهداف

تعریف

استخوان بندی محوری

استخوان بندی ضمیمه ای

وضعیت های مرجع

اصطلاحات علمی و تخصصی جهت دار کالبد شناسی

سطوح حرکتی

سطح عرضی یا جانبی ( فرونتال )

سطح افقی ( هوریزانتال )

محور های چرخشی

محور سهمی یا محور قدامی خلفی

محور عرضی یا جانبی

محور طولی یا عمودی

انواع استخوان ها

استخوان های بلند

استخوان های پهن

استخوان های کوتاه

استخوان های نامنظم

استخوان های کنجدی

انواع مفاصل

مفاصل غیر متحرک

مفاصل نیمه متحرک

مفصل با اتصال رباطی

مفصل با اتصال غضروفی

مفاصل متحرک

مفاصل متحرک را می توان از نظر ساختمانی به شش دسته تقسیم کرد:

حرکات در مفاصل

گونیامتر

اصطلاحات عمومی حرکتی

اصطلاحات حرکتی مچ پا و پا

اصطلاحات حرکتی مفصل زند زیرینی – زند زبرینی 

اصطلاحات حرکتی کمربند شانه و مفصل شانه

اصطلاحات حرکتی ستون مهره:

اصطلاحات حرکتی مچ دست و دست

اصطلاحات علمی و تخصصی مربوط به عضله

انواع انقباضات عضلانی

انقباض هم طول

انقباض هم تنش

انقباض درونگرا

انقباض برونگرا (عمل عضله برونگرا

عضله موافق

عضله مخالف

عضلات کمک کننده

عضلات پایدارکننده

 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مبانی حرکت شناسی ساختاری , حرکت شناسی ساختاری , , وضعیت های مرجع , , سطوح حرکتی, , محور های چرخشی , , محور طولی یا عمودی , , انواع استخوان ها , , انواع مفاصل , , مفصل با اتصال غضروفی , ,گونیامتر , , انواع انقباضات عضلانی , , عضله موافق , , عضلات پایدارکننده

پایان نامه مقایسه‌ سبک‌ شناختی دانش‌ آموزان راهنمایی عشایری و شهری

پایان-نامه-مقایسه‌-سبک‌-شناختی-دانش‌-آموزان-راهنمایی-عشایری-و-شهری-در-تعامل-با-ابعاد-فرزند-پروری
پایان نامه مقایسه‌ سبک‌ شناختی دانش‌ آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزند پروری
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 649
قیمت: : 25000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی سبک‌شناختی دانش‌آموزان عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزند پروری والدینشان بود. بدین منظور پس از انتخاب مدرسه‌ی عشایری و دو مدرسه از مدارس ناحیه‌ی 3 که از نظر پیشرفت تحصیلی تقریباً شبیه جامعه‌ی ‌عشایری بودند، تعداد 405 نفر از دانش‌ آموزان کلاسهای اول تا سوم از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. 
آزمون گروهی شکلهای نهفته (ویتکین و همکاران،1974) و پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری (شیفر،1965) برای نمونه اجرا گردید. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که سبک‌شناختی دانش‌آموزان عشایری وابسته ‌به ‌زمینه تر از سبک‌شناختی دانش‌آموزان شهری بود. تاثیر اصلی بعد محبت و تاثیر تعاملی بعد کنترل و نوع جامعه (شهری و عشایری) بر سبک‌شناختی معنی‌دار بود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
1-مقدمه
1-1- مرور مطالعات مربوط به سبک 
1-1-1-سبک شناختی 
1-1-2-وی‍‍‍ژگیهای افراد وابسته به زمینه
1-1-3-ویژگیهای افراد نابسته به زمینه
1-1-4-تعیین کننده های سبک شناختی
1-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری وشهری
1-3-شیوه های فرزند پروری 
1-3-1-ابعاد فرزندپروری 
1-4- مسئله، اهمیّت آن و سؤال تحقیق 
1-4-1-بیان مسئله                        
1-4-2-اهمیّت موضوع تحقیق
1-4-3-سؤال تحقیق 
فصل دوم
2- تحقیقا ت پیشین
2-1-مرور مطالعات مربوط به سبک
2-1-1-تعریف سبک شناختی        
2-1-2-طبقه بندی رویکرد های مربوط به سبک
2-1-3-سبک شناختی وابسته به زمینه و نا بسته به زمینه
2-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری و شهری
2-2-1-جمع گرایی و فرد گرایی       
2-2-2-جمع گرایی / فرد گرایی و سبک شناختی
2-2-3-رابطه جمع گرایی / فرد گرایی وسبک شناختی‌
2-2-4-آیا جامعه‌ی عشایری جمع‌گراتر از جامعه‌ی شهری است؟ 
2-3-رابطه عوامل خانوادگی وسبک شناختی
2-4-جمع بندی و نتیجه گیری
2-5-فرضیه های تحقیق
فصل سوم 
3-روش تحقیق
3-1-جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری
3-1-1-جامعه‌ی آماری
3-1-2-نمونه
3-1-3-روش نمونه‌گیری
3-2- ابزارهای اندازه گیری
3-2-1- سبک‌شناختی
3-2-2- شیوه های فرزندپروری
3-2-3-شواهد مربوط به روایی و اعتبار
3-3-تعریف عملیاتی متغیرها
3-3-1- متغیرهای مستقل
3-3-2- متغیّر وابسته
3-3-3-متغیّر هم پراکنش 
3-4-طرح تحقیق وشیوه تجزیه وتحلیل داده ها 
فصل چهارم
4-نتایج
4-1-نتایج تحلیل‌های مقدّماتی
4-1-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات کنترل برای گروههای با کنترل  بالا و پایین
4-1-2-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات محبّت برای گروههای با محبّت بالا و پایین
4-1-3-بررسی تفاوت گروهها از نظر متغیّر پیشرفت تحصیلی جهت انتخاب متغیّر هم پراکنش
4-1-3-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی جامعه‌ی عشایری و شهری 
4-1-3-2-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی گروههای با محبّت بالا و پایین
4-1-3-3-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی گروههای با کنترل بالا و پایین
4-2- نتایج تحلیل‌های اصلی
4-2-1- تحلیل کوواریانس دو طرفه بعد محبّت و نوع جامعه
4-2-2-تحلیل کوواریانس دو طرفه بعد کنترل و نوع جامعه
4-2-3-آزمون تی برای بعد کنترل در جامعه‌ی ‌شهری و عشایری
4-2-3-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات سبک‌شناختی براساس بعدکنترل در جامعه‌ی شهری
4-2-3-2- آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات سبک‌شناختی براساس بعدکنترل در جامعه‌ی عشایری 
4-3-نتایج تحلیلهای  تکمیلی
4-3-1-تحلیل کوواریانس دوطرفه: نوع جامعه و پایه‌ی تحصیلی
4-3-2-آزمون شفه برای پایه‌ی تحصیلی
فصل پنجم
5-بحث و نتیجه‌گیری
5-1-بحث و بررسی یافته‌های تحقیق
5-2-پیشنهادات
5-2-1-پیشنهادات تحقیقی
5-2-2-پیشنهادات تربیتی
5-3-محدودیت های تحقیق
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم
ضمیمه‌ی شماره‌ی یک: پرسشنامه‌ی شیوه های فرزندپروری 
ضمیمه‌ی شماره‌ی دو: آزمون مداد و کاغذی خلّاقیت 
عنوان و چکیده به زبان انگلیسی 
فهرست جداول و نمودارها

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحلیل نحوی ‌کلامی دست نوشته های داستانی کودکان و نوجوانان

تحلیل نحوی ‌کلامی دست نوشته های داستانی کودکان و نوجوانان

تحلیل-نحوی-‌کلامی-دست-نوشته-های-داستانی-کودکان-و-نوجوانانتعریف ادبیات کودکان با تعریف ادبیات به معنای عام تفاوتی ندارد، اما تفاوت بین نیازها و امکانات کودکان با بزرگسالان موجب می‌شود که از ادبیات کودکان انتظار بیشتری وجود داشته‌باشد، چرا که برای انسانی کم تجربه به وجود می‌آید، لذا باید عالی‌تر و سازنده‌تر باشددانلود فایل

دانلود کتاب آموزش داستان نویسی


داستان چیست؟


داستان نویسی


اولین گام نوشتن

بی شک اولین گام برای ورود به جمع نویسندگان، « خواندن » است.


خواندن داستان های خوب از نویسندگان موفق، موجب تجربه اندوزی و آموزش دیدن نویسنده


تازه کار خواهد شد و نگرش او نسبت به داستان و ارکان و عناصر آن را تصحیح می کند.


برای آشنایی با عناصر داستان، ایده، خط طرح، شخصیت پردازی، دیالوگ، صحنه پردازی، فضاسازی و ...


کتاب الکترونیکی آموزش داستان نویسی را دانلود کنید.


دانلود کتاب آموزش داستان نویسی
1 2 3 4 5 ... 8 >>